Памяти киевских трамваев:: Форумы::

ТРАМВАЙНЫЙ САЛОН
Светские беседы на околотрамвайные темы
Правила | ЧаВо | Новости ]

Список тем | Создать тему ]

0‒19 | 20‒39 | 40‒801 | 802‒821 ] [ Все сообщения ]

DesmanaВІН працює[Ответить
[0] 2010-02-22 09:23По просьбе Жени - создаю тему о предвыборных обещаниях Януковича, для удобства отслеживания выполнения.

Для начала
http://www.pravda.com.ua/news/2009/10/23/4261509/

"Я дам податкові канікули на 5 років для всього малого бізнесу і звільню малий бізнес від плати за реєстрацію та видачу усіх дозвільних документів", - зазначив лідер регіоналів.

"Треба зменшити податки. Найбільш суттєво – втричі для підприємств, на яких створюються нові робочі місця та запроваджуються новітні технології", - заявив Янукович.

"Моя мета проста і зрозуміла – підняти рівень життя українців до європейського. Зробити так, щоб через 10 років нас, мешканців України, було принаймні 50 мільйонів", - зазначив він.

"Моя мета як майбутнього президента - забезпечити нашій державі гідне місце серед 20 найбільш розвинених країн світу. Що треба зробити для досягнення цієї мети? Найперше – відновити і модернізувати систему державного управління, зруйновану помаранчевими", - сказав Янукович.

Він зазначив, що "один з пріоритетів у цьому – передача влади і ресурсів у регіони місцевому самоврядуванню". "Треба відмовитися від ручного управління економікою і бюджетом", - додав лідер регіоналів.

"Керувати мають економічні закони, а не емоції та принцип, хто ближче підійде до влади, а, можливо, хто більше дасть", - сказав Янукович.

"Я, разом зі своєю командою, створю в Україні найкращу в регіоні центральної та східної Європи умови інвестицій. Моя програма "Україна для людей" гарантує підтримку вітчизняному виробнику, якого ми зробимо конкурентноздатним", - заявив він.

"У банківський сфері буде розблоковано кредитування та понижені процентні ставки для підприємців в усіх галузях економіки. Програмою передбачена низка заходів, покликаних підтримати гірничо-металургійний комплекс та сільське господарство", - зазначив лідер регіоналів.

"Ми маємо конкретний план державної підтримки науки, розвитку університетів, стимулювання високотехнологічного виробництва, розробок і впровадження інноваційних програм", - заявив Янукович.

"Я поліпшу життя на екологічно забруднених територіях і це буде суттєвий крок для досягнення вищої мети – поліпшення загальної екологічної ситуації в країні. Ми будемо розвивати та використовувати альтернативну енергетику, розбудовувати газотранспортну галузь, робити все, щоб забезпечити енергетичну незалежність", - пообіцяв він.
 
ЗибертRe: ВІН працює[Ответить
[1] 2010-02-22 09:28Одна вода, ничего конкретного.
Тем более при понижении налогов, сократятся издержки на соцвыплаты.
 
DesmanaRe: ВІН працює[Ответить
[2] 2010-02-22 09:30http://yanukovych.com.ua/news-10697.html

Я І МОЯ КОМАНДА НЕ ВИТРАЧАЄМО ЧАС НА ПУСТОПОРОЖНІ РОЗМОВИ ТА САМОВИХВАЛЯННЯ. ЗДАВНА ЗВИКЛИ ПЕРЕКОНУВАТИ У СВОЇЙ ПРАВОТІ НЕ СОЛОДКИМИ ОБІЦЯНКАМИ, А РЕАЛЬНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

РЕФОРМИ – ШЛЯХ ДО СВІТОВОГО ВИЗНАННЯ

Після рішучого подолання наслідків кризи, спричиненої непрофесіоналізмом помаранчевої влади, буде створено необхідні умови для системного оновлення суспільних відносин, підвищення дієвості державної влади, забезпечення прогресивного розвитку держави, гідного рівня життя її громадян.
Мої програмні положення передбачають проведення СИСТЕМНИХ РЕФОРМ, кардинальних змін у житті суспільства, які будуть уособлювати наші спільні кроки до світового визнання.

1. СИЛЬНА ЕКОНОМІКА – УСПІШНА КРАЇНА

УКРАЇНА ПОВИННА ЗА 10 РОКІВ УВІЙТИ ДО 20 НАЙБІЛЬШ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ (G 20).

Стрижневим питанням динамічних перетворень стане застосування вже апробованої нами дієвої ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ. Національна економіка потребує масштабного залучення нових ідей, сучасних технологій та достатніх фінансових ресурсів. Першочерговим завданням найближчих років є масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження, зростання продуктивності праці, зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника на зовнішніх товарних ринках.
Починаючи з 2010 року, гарантую щорічне зростання ВВП, збільшення частки інноваційно активних підприємств, збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну до 50 млрд. дол. США у 2014 році .

Стійке економічне зростання сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, зростанню заробітної плати, забезпеченню цінової та валютно-курсової стабільності. Узгоджена державна антиінфляційна політика дозволить забезпечити значне зниження темпів інфляції, починаючи з 2010 року. Забезпечу пріоритетність стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця. Малий та середній бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з боку держави.

Доб'юся прийняття нового Податкового кодексу, зроблю Україну найбільш інвестиційно привабливою у Східній Європі:

§ податкові канікули для малого бізнесу на 5 років;
§ зниження ПДВ до 17% з 2011 року;
§ зниження податку на прибуток до 19% з 2011 року, з наступним щорічним зниженням на 1% до 16%.


Забезпечу реалізацію національної програми відродження українського села:
§ юридичну гарантію захисту земельних паїв;
§ своєчасну виплату державних дотацій вітчизняним сільгоспвиробникам;
§ компенсацію процентів за кредитами інвесторам сільгосппроектів.

Створю пільгові умови для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автошляхів, медичних і освітніх закладів – забезпечу високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від його місця проживання.

Динамічний розвиток економіки, збільшення надходжень до Державного бюджету України нададуть необхідні ресурсні можливості для запровадження ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, якісного піднесення життєвого рівня громадян України.

2. ВІД СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ – ДО ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ!

Держава повинна стати надійним гарантом гідного рівня життя своїх громадян.
Я і моя команда наповнимо реальним змістом проголошений у Конституції України фундаментальний принцип визнання людини найвищою соціальною цінністю, пріоритетності її конституційних прав, свобод і законних інтересів.
Запроваджу принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя.
Забезпечу формування на законодавчому рівні та гарантування цінової стабільності і доступності для кожної людини:

§ державного «антикризового» продовольчого кошика – переліку продуктів харчування, захищених державою від цінових коливань (хліб, овочі, олія, молочні продукти, цукор, круп’яні вироби);
§ державного «антикризового» медичного кошика – переліку життєво важливих лікарських засобів та медичних послуг (якісна швидка медична допомога, життєво важливі медичні препарати).

2.1 Майбутнє народжується в родині

МОЯ МЕТА – П’ЯТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВЖЕ У 2020 РОЦІ.

Кожна дитина повинна мати родину.

Гарантую системну і довгострокову підтримку української родини. Вже з 2011 року при народженні першої дитини українська родина отримає 25 тис. грн., другої – 50 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини – по 100 тис. грн.

Гарантую щомісячні соціальні виплати на кожну дитину: при досягненні нею 3-річного віку і до 13 років родина отримуватиме щомісячно по 250 грн., а з 13 до 18 років – по 500 грн.

Кожній дитині – гарантоване місце у дитячому садку.

Кардинальна зміна ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ, всієї демографічної ситуації надасть можливість відновити людський потенціал країни.

Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх родин.

2.2 Освіта – гідна інвестиція в майбутнє!

На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.
Протягом 10 років принаймні 3 українські університети повинні увійти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів.
Насамперед буде забезпечено:

§ відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів;
§ надання можливості випускникам, які закінчили школу до 2009 року, вступати до ВНЗ за шкільними атестатами;
§ зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2000 сільських шкіл.

2.3 Доступне житло

Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності - збільшення житлового фонду України, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.

Створю умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 7% на рік.
Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 1 млн. квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями.

2.4 Державна пенсія: гарантоване повноцінне життя

Гарантую:

§ встановлення мінімальних розмірів пенсій, які забезпечуватимуть базові потреби кожної людини: житло, їжа, лікування;
§ підвищення соціальних стандартів для задоволення культурних потреб і можливості придбання товарів довгострокового споживання;
§ створення умов для повноцінного відпочинку і туризму;
§ захист прав працюючих пенсіонерів;
§ відміну пільг при нарахуванні пенсій для високопосадовців.

3. ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ – ВПЕВНЕНЕ МАЙБУТНЄ

Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня (10% ВВП).
Раз і назавжди викореню започатковану владою ганебну практику поборів з хворих за отримання медичних послуг.
Посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів. Захищу громадян від цінових стрибків на ринку лікарських засобів. Гарантую якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу.
Інститут сімейного лікаря стане основою сучасної системи медичної допомоги.

4. ВІД ВЛАДИ ЧИНОВНИКІВ - ДО ВЛАДИ НАРОДУ!

Місцеве самоврядування повинно стати надійним та міцним фундаментом народовладдя. Принципово важливе розширення повноважень місцевих рад, максимальне усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку територіальних громад. Виступаю за децентралізацію влади, реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування.

5. ДВІ МОВИ – ОДНА КРАЇНА!

Прагну реального утвердження в Україні європейських стандартів демократії, неухильного забезпечення прав і свобод людини. Виступаю за надання російській мові статусу другої державної. Я - послідовний прихильник цивілізованого вирішення цього питання, здійснення збалансованої державної мовної політики, яка адекватно реагує на мовні потреби суспільства, відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин.

6. СУЧАСНА АРМІЯ - БЕЗПЕКА КРАЇНИ

Гарантую перехід на контрактну армію з 2011 року.

Забезпечу переозброєння армії сучасними видами озброєння, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонного комплексу країни.
Українська бронетехніка, військово-транспортна авіація, ракетні комплекси забезпечать високу боєготовність збройних сил.
В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першого року служби.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: ВІДКРИТІСТЬ І ДОБРОСУСІДСТВО

Головним завданням національної зовнішньої політики вважаю збереження позаблокового статусу України.
Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переконаний у тому, що позаблоковий статус України є ключовим елементом національної безпеки, гарантом піднесення її міжнародного впливу і авторитету.
Відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стратегічне партнерство зі США, ЄС, країнами „великої двадцятки”.

● ● ●

Забезпечу вдосконалення механізмів державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії, реформування системи правосуддя. Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю. Прагнучи до суспільного прогресу, й надалі захищатиму конституційне право громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

УКРАЇНА ПОСЯДЕ ГІДНЕ МІСЦЕ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ. ОБ’ЄДНАВШИ НАШІ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ, МИ ПОБУДУЄМО НОВУ - УСПІШНУ ТА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ! УКРАЇНУ ДЛЯ ЛЮДИНИ, УКРАЇНУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
 
DesmanaRe: ВІН працює [0][Ответить
[3] 2010-02-22 12:22Выскажу свое мнение по выполнимости этой программы:

> "Я дам податкові канікули на 5 років для всього малого
> бізнесу і звільню малий бізнес від плати за реєстрацію та
> видачу усіх дозвільних документів", - зазначив лідер регіоналів.
У нас и так малый бизнес на 90% на едином налоге сидит. О том, сколько денег из-за этого недополучает бюджет (взять хотя бы НДС и отчисления в пенсионные фонды) - молчим.

> "Треба зменшити податки. Найбільш суттєво – втричі для
> підприємств, на яких створюються нові робочі місця та
> запроваджуються новітні технології", - заявив Янукович.
Критерии: сколько надо создать рабочих мест, чтобы получить налоговые льготы? Каких налогов это касается? То же - по внедряемым технологиям. Кто будет определять "новизну" технологий? Иными словами, пока что смахивает на популизм.

> "Моя мета проста і зрозуміла – підняти рівень життя
> українців до європейського. Зробити так, щоб через 10 років
> нас, мешканців України, було принаймні 50 мільйонів".
Тут уже интересно. Делаем вид, что механического прироста населения (миграции) нет, оставляем только природный. Сейчас 46 млн.населения (45 962 900, если быть точнее). Померло за 2009 г. - 706740. Т.е., такими темпами за 10 лет умрет примерно 7 млн. Нужно родить 11 млн., т.е. увеличить рождаемость ровоно ВДВОЕ по сравнению с тем, что есть. Иными словами, каждая женщина детородного возраста за ближайшие 10 лет должна родить хотя бы раз (а лучше - полтора).

> "Моя мета як майбутнього президента - забезпечити нашій
> державі гідне місце серед 20 найбільш розвинених країн світу.
Опять же, какой показатель имеется в виду?
Далі буде.
 
БерлускониRe: ВІН працює[Ответить
[4] 2010-02-22 12:25мда..очевидно, что "Свидетели Иули" - это реально медицинский диагноз..)
Интересно, КАК они будут жить ввиду политической КОНЧИНЫ их предводительницы )))
 
ЖеняRe: ВІН працює[Ответить
[5] 2010-02-22 13:20Справедливости ради, итоги правления Яныка нет смысла рассматривать ранее, чем через год. Но за то, что нашёл обещания, в любом случае спасибо.
 
Ночной_ДозорRe: ВІН працює[Ответить
[6] 2010-02-22 14:22Половина "обещаний", вне в компетенции президента. Так что даже теперь, она уже провалена на 50%.
 
ВладRe: ВІН працює [6][Ответить
[7] 2010-02-22 14:28> Половина "обещаний", вне в компетенции президента. Так что
> даже теперь, она уже провалена на 50%. 

но он же обещал, у него есть команда... пусть выполняет...
 
DesmanaRe: ВІН працює [6][Ответить
[8] 2010-02-22 16:57Ах, да, не забыть еще желание денонсировать газовые договоренности с Россией и пересмотреть их в плане оптимизации цены для украинских потребителей. А то, действительно, цены на отопление зашкаливают...
 
Сергей ФедосовRe: ВІН працює [6][Ответить
[9] 2010-02-22 17:18А зачем России на это идти? Россия должна действовать, исходя исключительно из своих интересов. То, что цены зашкаливают для украинских потребителей - исключительно внутренние проблемы незалежной Украины и только её.
Да и трубы в обход Украины строить надо (хотя лучше бы постепенно переставать быть сырьевым экспортёром).
 
Ночной_ДозорRe: ВІН працює [6][Ответить
[10] 2010-02-22 20:15Сейчас все европейские страны наехали на Газпром, в отношении цен. Если подойти к вопросу, с чувством-расстановкой - можно и немного подвинуть.
 
DesmanaRe: ВІН працює [9][Ответить
[11] 2010-02-22 21:45> А зачем России на это идти? Россия должна действовать,
> исходя исключительно из своих интересов. То, что цены
> зашкаливают для украинских потребителей - исключительно
> внутренние проблемы незалежной Украины и только её.
Но тут подошел Киндзюлис Федосов...
Сергей, вопрос, в принципе, не в том, зачем на это идти России, и чьи проблемы те или иные цены на газ.
Янукович пообещал пересмотреть контракт в сторону снижения цены. В качестве предвыборной идеи своему электорату вообще, и индустриальному в частности.
Вот пусть теперь и выполняет.
 
Сан СанычRe: ВІН працює [4][Ответить
[12] 2010-02-22 23:01> мда..очевидно, что "Свидетели Иули" - это реально
> медицинский диагноз..)
> Интересно, КАК они будут жить ввиду политической КОНЧИНЫ их
> предводительницы )))
У меня, кстати, все больше складывается впечатление, что если бы некоторых одиозных украинских политиков не было, для некоторых избирателей их явно следовало бы выдумать — по-видимому, хотя бы для того, чтобы не было так скучно. Впрочем, как принято говорить у евреев, каждый народ достоин того правителя, который его имеет.
 
fara1999Re: ВІН працює [4][Ответить
[13] 2010-02-23 12:03Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены ее избиратели. Бернард Шоу.
Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем мы того заслуживаем.
Джордж Бернард Шоу
Наш народ избрал Президентом полуграмотного уголовника, в чем, скорее всего, еще раскается.
 
ЖеняRe: ВІН працює [13][Ответить
[14] 2010-02-23 12:37Наш народ избрал Президентом полуграмотного уголовника,
> в чем, скорее всего, еще раскается. 

Не исключено. Но, так же, как 5 лет назад в победе нациков виновен был Кучма, выставивший своим преемником экс-уголовника, так и теперь в победе Яныка виновны нацики, так доставшие полстраны своей украинизацией, что можно было бы уже и за чёрта проголосовать, только бы не за них.
 
Сергей ФедосовRe: ВІН працює [13][Ответить
[15] 2010-02-23 12:43Да уж, непосильная задачка - из сорока пяти миллионов выбрать одного. Сколько там у вас в первом туре кандидптов было? Десяток?
 
ЖеняRe: ВІН працює [15][Ответить
[16] 2010-02-23 12:54> Да уж, непосильная задачка - из сорока пяти миллионов
> выбрать одного. Сколько там у вас в первом туре кандидптов
> было? Десяток? 

18, емнип. А ведь к власти могли дорваться и такие:
http://www.utro.ua/ru/zhizn/ukraintsev_otchitali_za_russkie_imena1266845675

Украинцев отчитали за русские имена

В одном из детских садов на западе Украины депутат Львовского облсовета от партии всеукраинского националистического объединения «Свобода», филолог Ирина Фарион отругала детей за русские имена.

Это произошло на «уроке грамотности» посвященному Международному дню родного языка. При этом депутат предложила малышам, которые представились "москальскими" именами, уезжать из Украины, если не исправятся. "Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию", - заявила она дошкольнице, назвавшейся Оленкой.

Досталось мальчику Мише, который, по мнению депутата, должен быть не иначе, как "Мыхайлыком". Когда Фарион поинтересовалась у детей, как им больше нравится, то к ужасу националистки они хором ответили: "Миша". Пристыдила филолг и девочку Лизу, мол, это имя от инфинитива... "лизать".

"Маша - форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет "Петрыком". Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю Аннушкой, а Наталочку - Наташей. Можно ли представить, чтобы Степана Бандеру дома звали: "Степа, иди есть борщ"? Поэтому не "оволчивайте" и не "омедвеживайте" украинские имена", - строго наставляла детей "учительница".

При этом депутат-филолог похвалила Марка, Юрчика и Катрусю за "прекрасные украинские имена" и напоследок подарила детям памятки с "правильными" формами имен, сообщает РИА Новости.

Такие же "инструкции" хотят раздать во всех садиках Западной Украины. Депутат отметила, что не хотела обидеть детей: "Неправильно, когда кто-то пытается приспособить наши имена к российской фонетической системе".

Родные детей с "неправильными" именами возмущены. "Ребенок пришел из садика расстроенный и рассказал, что приходила тетя и отругала его за то, что у него "не такое" имя. Кто ее туда пустил? В суд на нее надо подать за дискриминацию! Дети представляются так, как их дома называют, хоть по-китайски!" - считает тетя одного из малышей.
-----------------------------------------
Фашисты, помнится мне, тоже проверяли аутентичность, только по пропорциям лиц..
 
БерлускониRe: ВІН працює [15][Ответить
[17] 2010-02-23 12:57Женя выбил почву из-под ног..только хотел дать эту ссылку))
Фарион - это образец свидомого псевдо-украинца.
 
БерлускониRe: ВІН працює [15][Ответить
[18] 2010-02-23 12:59P.S. От национализма до нацизма лишь полшага...
 
БерлускониRe: ВІН працює [11][Ответить
[19] 2010-02-23 13:032 Desmana

В целом - в чем вы пытаетесь убедить/переубедить здесь сидящих ? в ошибочности выбора народа ? Так НАРОД и так проголосовал "против всех" (априори - против ушедших 5 лет сплошного позора).
Что будете делать, если Юля сдохнет ? за ней пойдете - как верная адепт ?
 
0‒19 | 20‒39 | 40‒801 | 802‒821 ] [ Все сообщения ]

Список тем | Создать тему ]


Новое сообщение   [Поддерживаются: <a><b><u><i><tt><pre><s><small><sub><sup>]

Автор:
Электронный адрес:
Тема сообщения:
 Отправлять ответы на указанный электронный адрес

SMForum v1.30 2011-11-16 © Stefan Mashkevich 2002‒2011